e-Recepta – wystawiana szybko

Zbliżający się termin 8 stycznia 2020 r. determinuje placówki medyczne do poszukiwania odpowiedniego programu do e-Recept. Wiele placówek medycznych wstrzymuje się z wyborem, aż do samego końca – jest to duży błąd. Zarówno managerowie, jak i pracownicy placówek mogą na takim działaniu wiele stracić.

Jaki program spełni oczekiwania placówki?

Odpowiedni do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, na którym pracuje personel małego gabinetu medycznego, jak również wielospecjalistycznej, nawet kilkuobiektowej placówki medycznej powinien przede wszystkim spełniać wymagania wytyczone przez Ministerstwo Zdrowia. Jeśli program z którego aktualnie Państwo korzystają lub zamierzają kupić nie spełnia podstawowych poniższych funkcji, to należy już na początku poszukiwań z niego zrezygnować:

 • wsparcie w skutecznym wystawianiu e-Zwolnień (obowiązkowych od 1 grudnia 2018 r.);
 • moduł do e-Recepty (obowiązkowych od 8 stycznia 2020 r.), dzięki integracji z platformą NFZ (P1 i P2);
 • rozwój w stronę wprowadzania e-Skierowań (termin obowiązkowego wprowadzenia planowany na 2021 r.);
 • Wysoki poziom zabezpieczeń i zgodność z RODO np.: automatyczne zabezpieczana sesja pracy lekarza i ograniczanie logowania do wybranych adresów IP;
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, czyli historia zdrowia i choroby pacjenta
 • funkcje do sprawnego organizowania wizyt lekarskich i rejestracji pacjentów tj: kalendarz, harmonogram, rejestracja online.

Wymienione powyżej funkcje to podstawa, jakiej będą Państwo poszukiwać. Dzięki nim można w podstawowej wersji uzupełniać dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Jednakże twórcy programu Medfile® doskonale zdają sobie sprawę z tego, że praca placówki medycznej to nie tylko e-Recepta, ale także rozliczenia, statystyki, używanie specjalistycznych leków i produktów, które także należy rejestrować i wiele innych działań.

Kompleksowy system dla każdej placówki – Medfile® EDM

Dzięki stałemu kontaktowi z wieloma specjalistami różnych dziedzin medycyny, jak i  managerami placówek medycznych program Medfile® posiada wdrożone funkcje ułatwiające codzienną pracę lekarzy, jak i innych pracowników sektora medycznego. Dogodnymi dla Państwa rozwiązaniami są:

 • specjalistyczne moduły wizyt lekarskich z kartą pacjenta np.: dentystyczny, fizjoterapeutyczny, medycyny estetycznej;
 • obszerna baza leków oraz kodów ICD-9/10, ICF w formie autosugestii;
 • magazyn leków i produktów medycznych z możliwością rejestrowania ilości medykamentów oraz zużywanych narzędzi np.: strzykawek, kompresów, opakowań rękawiczek sterylnych;
 • możliwość połączenia z kasami i drukarkami fiskalnymi;
 • import bazy danych z innych programów;
 • gotowe szablony dokumentów prawno-medycznych z uzupełnionymi danymi pacjenta;
 • integracje z platformą ZnanyLekarz i Google Calendar;
 • integracja z systemem WFirma.

Stały rozwój programu zgodny z kierunkiem wymagań i potrzeb środowisk medycznych, jak i również z kierunkiem cyfryzacji pozwala na stałe usprawnianie oraz optymalizację pracy placówek medycznych. Dzięki wielu nowym funkcjom w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej skraca się czas przeznaczany wcześniej na wypełnianie dokumentacji pacjenta.

Dokąd zmierza cyfryzacja medycyny?

Poza e-Dokumentacją i wprowadzeniem całościowej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjenci i lekarze w najbliższych latach będą mogli dostrzec wiele zmian w zakresie postępu i innowacji w polskiej służbie zdrowia. Dzięki programom do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, każda e-Recepta jest rejestrowana oraz możliwe będzie stworzenie bazy danych dotyczących konkretnych chorób, jak i skuteczności stosowanych terapii. Specjaliści będą mogli czerpać wiedzę z cyfrowych danych, jak również odbywać konsultacje.

Ponadto e-Recepta sprawi, że pacjenci będą nabywać leki w sposób bezpieczny, gdyż każda osoba uprawniona do wystawienia dokumentu jest zarejestrowana w systemie, posiada szczególne certyfikaty.

Miesiąc na testy

Do wprowadzenia obligatoryjnych e-Recept pozostał niecały miesiąc. To odpowiednia ilość czasu na przeprowadzenie testów systemu i wdrożenie programu w placówce medycznej. Zapraszamy do sprawdzenia, jak funkcjonuje program do e-Recept Medfile® i wyboru kompleksowego systemu dla gabinetu.