Analizy statystyczne – zobacz jak łączy się statystyka z medycyną

Realizacja badań dla branży medyczno-farmaceutycznej

W medycynie jak i w farmacji przeprowadzanie badań jest koniecznym warunkiem rozwoju każdej z poddziedzin tych nauk. Bez badań klinicznych nie byłoby możliwości odkrycia nowych metod leczenia i usprawnienia hospitalizacji pacjentów. Kolejne eksperymenty związane z nowymi składnikami leków mogą pomóc przyspieszyć procesy leczenia a także zniwelować niektóre choroby. Dobrze zorganizowane badania kliniczne muszą zawierać część teoretyczną, a także badawczą – ukazującą statystyki i dane liczbowe.
 
Prowadzenie badań  

Prowadząc badania naukowcy są uzależnieni od organizacji w której są zatrudnieni – uniwersytet lub instytucja naukowa. Warto też zaznaczyć, że prowadzenie badań na wysokim poziomie musi być często zgodne z wymogami Master Journal List (listy filadelfijskiej). Analizy statystyczne dla badań medycznych i farmaceutycznych muszą być ściśle kontrolowane i profesjonalnie zorganizowane. W przypadku medycyny i farmacji nie można pozwolić na pochopne działania, które okażą się bezsensowne lub szkodliwe dla całościowej pracy badaczy.

Zespół agencji badawczej BioStat® przygotowuje dokładne analizy statystyczne. Obejmują one również:

  • Wytyczenie wielkości próby badawczej,
  • Dobór metody randomizacji,
  • Wskazanie zmiennych oraz dobranie skal pomiarowych,
  • Dookreślenie błędu statystycznego,
  • Przygotowanie protokołu badawczego oraz opracowanie rzetelnego planu analizy statystycznej.

 
Ważnym etapem pracy nad projektem badawczym w medycynie i farmacji jest również:

  • Opracowanie bazy danych,
  • Kodowanie i walidacje zebranych informacji,
  • Weryfikowanie statystyczne i formalne,
  • Wykazanie odchyleń w obserwacjach,
  • Kontrolowanie danych.

Analitycy BioStat® posiadających 15 lat doświadczenia w branży badawczej wykonują projekty, w oparciu o testy statystyczne, analizy korelacji, analizy jedno- i wieloczynnikowe, statystyki opisowe, analizy koszykowe, analizy regresji oraz inne typy metod analiz dobrane odpowiednio do celu badawczego.
 
Doświadczenie badaczy

Dobra organizacja badań i sprawne prowadzenie analiz statystycznych jest gwarancją sukcesu. Dzięki doświadczeniu analityków i statystyków BioStat® w organizacji projektów dla branży medycznej oraz farmacji można mieć pewność o gwarancji wykonania badań w odpowiednim terminie. Rekomendacje liderów rynku potwierdzają kompetencje zespołu, złożonego z ekspertów w dziedzinach takich jak: biostatystyka, matematyka stosowana, bioinformatyka, biologia, ekonomia.

 
Przekonaj się jak rzetelnie i sprawnie przebiega analiza statystyczna w projekcie badawczym. Skontaktuj się z BioStat®.