Jak dobrze przeprowadzić badanie CAWI?

CAWI to metoda zbierania danych ilościowych w formie elektronicznej. Rozwiązanie to ma wiele zalet, od niskiego kosztu, przez możliwość dotarcia do dokładnie sprofilowanej grupy respondentów, aż po szybkie uzyskanie wyników. Aby jednak wynik CAWI był miarodajny, badanie musi być właściwie przygotowane. O co należy w takim procesie zadbać?

Poświęć czas na przygotowania

Możliwość szybkiego wykonania CAWI sprawia, że część firm niedostatecznie przygotowuje się do jego opracowania. Etap ten jest jednak absolutnie kluczowy, aby uzyskać wiarygodne informacje na dokładnie sprecyzowane pytania. Do dobrego przygotowania się zachęcają również twórcy platformy Badanie Opinii poprzez którą można przeprowadzać badania CAWI. Dodatkowo udzielają oni pomocy na etapie sprawdzania CAWI, zanim trafi ono do respondentów.

Określ grupę docelową

Badanie ankietowe może zostać rozesłane do przypadkowej grupy osób, jednak zdecydowanie lepiej, aby była ona dobrze sprofilowana. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby CAWI trafiło bezpośrednio do klientów docelowych przedsiębiorstwa czyli tych osób, do których kierowana jest oferta firmy.

Panel Badanie Opinii również daje taką możliwość, gdyż ponad 150 tys. respondentów, którzy poprzez nią działają, zostało sprofilowanych według kilkudziesięciu kryteriów. Główne z nich to:

  • wiek,
  • płeć,
  • wykształcenie,
  • stan cywilny
  • zarobki,
  • sposób spędzania wolnego czasu,
  • zainteresowania.

Kryteriów tych jest jednak zdecydowanie więcej, dlatego twórcy CAWI mogą dokładnie wybrać, do kogo zostanie ono skierowana. Korzyść to oczywiście uzyskanie miarodajnych, rzetelnych informacji.

Stwórz pytania

Po określeniu celu badania, a także grupy docelowej (w panelu Badanie Opinii wspieranemu przez Biostat® proces ten wykonuje się w odwrotnej kolejności), można przystąpić do tworzenia pytań. W przypadku dobrze zaprojektowanych platform do CAWI można generować kilkanaście różnych rodzajów pytań, a także korzystać z gotowych szablonów, co zdecydowanie ułatwia proces tworzenia.

Oczywiście pytanie musi być zadane w odpowiedni sposób, dlatego tak ważne jest wybranie właściwego rodzaju, co pomoże w uzyskaniu poszukiwanej odpowiedzi.

Zweryfikuj ankiety

Twórcy badań CAWI korzystający z platformy Badanie Opinii nie są zdani sami na siebie i mogą korzystać również z pomocy ekspertów. Po ukończeniu, poprawność ankiety jest bowiem weryfikowana i dopiero potem kwestionariusz trafia do respondentów. Mają oni ograniczony czas na jego wypełnienie, dlatego wyniki szybko docierają do zleceniodawców.

Jak widać przy tworzeniu CAWI jest kilka kluczowych kwestii, którym warto dobrze się przyjrzeć. Jest to bowiem absolutnie niezbędne, aby uzyskać wiarygodne, poddające się analizie dane.