Cele wykonania badania marketingowego konceptów reklamowych leków dla dzieci

Reklama leku dla dzieci ma na celu informowanie o cechach produktu oraz zachęcanie do jego zakupu. Musi przy tym spełniać szereg innych zasad takich jak niesugerowanie, że w wyniku stosowania preparatu będzie można uniknąć wizyty u lekarza. Aby sprawdzić, czy kampania jest skuteczna, wykonuje się badania marketingowe konceptów reklamowych leków dla dzieci. Co jeszcze można dzięki nim sprawdzić?

Ankieta badawcza – do kogo można ją skierować?

Aby badanie marketingowe konceptów reklamowych leków dla dzieci dawało wiarygodne wyniki, musi być kierowane do odpowiedniej grupy osób. Oczywiste jest, że takich preparatów nie zakupują same maluchy, a ich rodzice lub opiekunowie. To właśnie do nich ankieta badawcza musi być kierowana.

Jakie są najlepsze metody, by dotrzeć do dużej, reprezentatywnej grupy osób? Służą do tego m.in. badania CAWI, których wykonywaniem zajmuje się również Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Dysponuje ono bazą ponad 100 tys. ankietowanych, dlatego też każde badanie CAWI można skierować do precyzyjnie określonej grupy osób i to na podstawie szeregu różnych kryteriów.

Można też określić, jaka dokładnie ma być liczebność takiej grupy. Może to być od kilkuset do nawet kilku tysięcy osób.

Cele badań marketingowych konceptów reklamowych leków dla dzieci

Celem reklamy jest przede wszystkim wpłynięcie na sprzedaż danego produktu. Właśnie dlatego trzeba sprawdzić wcześniej, czy opracowany koncept rzeczywiście ma szansę na zrealizowanie tego zadania. Dlaczego powinno się to zrobić? Głównie dlatego, by uniknąć strat finansowych spowodowanych wprowadzeniem reklamy niespełniającej założeń i niekomunikującej tych cech leku, które określił producent przy opracowywaniu medykamentu.

Takie wcześniejsze sprawdzenie konceptu reklamowego pozwala więc na wprowadzenie niezbędnych zmian i tym samym osiągnięcie lepszych wyników sprzedaży.

Kilkadziesiąt sekund na zakomunikowanie wartości

Reklama ma do zrobienia wiele i to w naprawdę krótkim czasie. W przypadku leków istotne jest m.in. to, aby wskazywała ona, na co dokładnie jest dany preparat i do kogo jest skierowany.

Także i tutaj doskonale sprawdza się przeprowadzenie badania marketingowego konceptu reklamowego leku dla dzieci, dzięki czemu można skontrolować, czy przygotowane propozycje spełniają te założenia. Może bowiem okazać się, że grupa docelowa ma trudności ze wskazaniem przeznaczenia medykamentu, czy nie potrafi wskazać na żadne korzyści wynikające z jego stosowania. To oczywiste błędy, które muszą być wychwycone i wyeliminowane, aby komunikat przyniósł określony skutek w postaci wzrostu sprzedaży.

Badania marketingowe konceptów reklamowych leków dla dzieci, czy również leków dla dorosłych, pozwalają ocenić efektywność komunikatów oraz odpowiednio je zmienić, zanim trafią do szerszej grupy odbiorców. Jeśli są Państwo zainteresowani ich przeprowadzeniem, zachęcamy do kontaktu z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat®.