Przeprowadzanie badań obserwacyjnych

W XXI w. nastąpił zdecydowany rozwój badań realizowanych dla medycznego i farmaceutycznego sektora komercyjnego i naukowego. Najpopularniejsze są badania obserwacyjne i kliniczne, ale prowadzi się również bardzo dużo badań edukacyjnych, epidemiologicznych i statystycznych. Każdy lek, każda substancja, czy ogólniej – metoda leczenia – musi być sprawdzona zanim zostanie przekazana lekarzom i pacjentom. Następnie, już po jej wdrożeniu, nadal podlega badaniom. Dlatego projektów badawczych obejmujących takie zagadnienia jak realizacja badań obserwacyjnych i organizacja badań obserwacyjnych prowadzi się na świecie tysiące. Część prowadzona jest przez instytucje naukowe, zdecydowana większość przez koncerny farmaceutyczne. W jednym i drugim przypadku nieodzowna może okazać się pomoc profesjonalnej firmy badawczej oferującej usługi analizy statystycznej danych medycznych.

Prowadzenie badań obserwacyjnych

Doświadczone agencje badawcze posiadają w swoim portfolio projekty realizowane dla największych koncernów farmaceutycznych i instytucji medycznych. Zwykło się je kojarzyć z badaniami rynku i opinii i badaniami marketingowymi, ale nie zajmują się one tylko ustalaniem, czy ze względów ekonomicznych warto wprowadzić dany produkt medyczny na rynek. Profesjonaliści z firm badawczych to przede wszystkim statystycy, biotechnologowie, bioinformatycy i matematycy. Doskonale znają się oni nie tylko na gromadzeniu danych, ale też na ich obróbce analitycznej. Dlatego mogą zaproponować opracowanie metodologii badania zgodnej z najwyższymi światowymi standardami. Następnie, po przygotowaniu metodologii badawczej, zajmują się taką organizacją badań obserwacyjnych i organizacją badań klinicznych, żeby uzyskać maksymalną ilość materiału wstępnie przygotowanego do analiz statystycznych. Co należy do etapu organizacji badania? Przede wszystkim określenie wielkości i sposobów doboru próby, opracowanie formularza CRF i wprowadzenie go do systemu badawczego w postaci eCRF, wybór metody kodowania danych, wybór metod analizy.

Realizacja badań obserwacyjnych

Jeśli chodzi o etap realizacji badań, to należy wyraźnie rozróżnić realizację badań obserwacyjnych i realizację badań klinicznych. Te pierwsze wykonywane są już po wprowadzeniu leku czy metody leczenia na rynek. Trzeba wtedy nadal sprawdzać, czy lek bądź procedura nie wywołuje jakichś zdarzeń niepożądanych. Badania kliniczne prowadzi się zanim agencje danego kraju, którym podlega rynek medyczny, dopuszczą lek, czy procedurę do stosowania. Takie badania prowadzi się nawet kilkanaście lat na bardzo zróżnicowanych grupach. W jednym i drugim przypadku, oprócz wynajęcia najlepszej agencji badawczej, należy zainwestować w odpowiedni system do prowadzenia rejestrów medycznych i realizacji badań medycznych.