Statystyka dla nauki

Naukowcy często podejmują prace mające na celu ustalenie nowych twierdzeń lub wniosków naukowych. Prowadząc prace badawcze, naukowcy etap gromadzenia danych nie zawsze realizują samodzielnie. Korzystają bowiem z możliwości, jakie dają firmy zewnętrzne np. jednostki badawcze. Ze względu na posiadanie odpowiednich narzędzi, firmy badawcze są odpowiednim towarzyszem w realizacji tego typu badań. Statystyka dla nauki jest podstawą do rozwoju naukowego także kadr akademickich. Ważne jest więc, aby dokonać profesjonalnych analiz statystycznych na podstawie zebranych danych. To motywuje kadry naukowe do zlecenia analizy firmom zewnętrznym, które posiadają odpowiednie narzędzia i niejako odciążają naukowców. Niejednokrotnie zleca się także wykonanie samej fazy gromadzenia danych na założonej próbie, na podstawie stworzonego wcześniej schematu kwestionariusza lub ankiety. Tego typu zadania nie są tak bardzo wymagające dla firm badawczych ze względu na doświadczenie, powiązania z koordynatorami terenowymi itp.

Nowoczesność metod

W dniu dzisiejszym najwięcej ankiet przeprowadza się telefonicznie lub internetowo. Odchodzi się natomiast od form tradycyjnych ankiet papierowych. W celu realizacji badania niezbędny jest system utworzony przez pracowników firmy. Na bazie systemu gromadzi się wszystkie dane i kontroluje się proces ich wprowadzania. Ponadto, elektroniczny system generuje wyniki, które ułatwiają dokonanie analizy i stworzenie raportu z przeprowadzonego badania. Statystyka do prac naukowych opiera się często na danych zgromadzonych przez samych naukowców. W tym wypadku po stronie firmy zewnętrznej leży jedynie przeprowadzenie samej analizy statystycznej i przedstawienie jej w formie raportu.

Kadra IT

Branża badawczo-rozwojowa rozwija się w dużym tempie a metody gromadzenia danych i analizy statystyczne dla nauki są coraz to bardziej zautomatyzowane. Dzięki temu wyklucza się możliwości pojawienia się błędów, oczywiście zakładając, że aplikacja jest bezbłędnie zaprogramowana. Najczęściej badania realizuje się metod CATI lub CAWI czyli wspomaganych telefonicznie lub komputerowo. Aby badanie przeprowadzone było profesjonalnie i nieomylnie, w firmie badawczej niezbędna jest profesjonalna i doświadczona kadra IT. Naukowcy dokonując wyboru wykonawcy zlecenia, powinni zwracać więc na to uwagę. Często jednak się tego nie czyni. Statystyka do prac naukowych jest niezwykle istotna ze względu na jej przeznaczenie. Dane te są często powielane w innych publikacjach. Wybór firmy mającej zrealizować badanie lub jego część jest więc bardzo ważny.