Telemedycyna – przyszłość medycyny

Postępy w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, takie jak Internet, poczta elektroniczna, wirtualne medyczne bazy danych i wideokonferencje, umożliwiają obecnie pacjentom i dostęp do szerokiej gamy usług i informacji w zakresie opieki zdrowotnej z ich domów oraz łatwiejszą komunikację z pracownikami służby zdrowia. Narzędzia telemedycyny zmieniają sposób uzyskiwania, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania i przechowywania informacji zdrowotnych.

Przyszłość usług medycznych to rozwój telemedycyny

Telemedycyna oferuje świadczenie opieki zdrowotnej i usług medycznych  na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych produktów informatycznych (komputera i internetu), telekomunikacji (telefonu) i najnowszych osiągnięć medycyny i technologii. W ten sposób można m.in. skonsultować stan zdrowia pacjenta i postawienie diagnozy bez konieczności jego osobistej wizyty w gabinecie lekarskim, wystawić mu w razie potrzeby eReceptę czy eZwolnienie.

Zapytają sceptycy: Jak lekarz online może na odległość postawić diagnozę? Otóż w trakcie konsultacji lekarskich online np. na platformie telemedycznej haloDoctor pacjent ma możliwość przesłać specjaliście swoje badania: zdjęcia RTG, EKG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG czy udostępnić wyniki badań krwi, moczu i listę zażywanych obecnie leków. I co ważne, lekarze są w pełni odpowiedzialni za udzielane online porady. W trakcie eWizyty ich zadaniem, tak jak w przypadku tradycyjnej konsultacji w gabinecie stacjonarnym, jest zapewnienie pacjentom największego jak to możliwe bezpieczeństwa.

Rosnące znaczenie usług telemedycznych

Ponadto wyjątkową siłą telemedycyny jest jej zdolność do pokonywania barier geograficznych i czasowych. Na przykład służby zbrojne coraz częściej wykorzystują zaawansowane technologie telekomunikacyjne i informatyczne do świadczenia usług medycznych w odległych miejscach na całym świecie. Za pomocą satelitów i innych technologii komunikacyjnych świadczone są usługi telemedyczne dla oddziałów w odległych i rozdartych wojną regionach. W najbliższej przyszłości armia amerykańska będzie dysponowała siecią telemedyczną, która połączy wszystkie ośrodki medyczne armii na świecie.

Znaczenie telemedycyny rośnie z dnia na dzień ze względu na możliwość obniżenia kosztów opieki zdrowotnej, zwiększenia dostępu pacjentów do usług i informacji zdrowotnych, poprawy jakości otrzymywanej opieki zdrowotnej oraz ułatwienia zarządzania, przechowywania i przekazywania informacji dotyczących zdrowia. Zwiększona długość życia i związany z tym wzrost liczby chorób przewlekłych również wpłynęły na rozwój tej gałęzi usług medycznych. Pacjenci, opiekunowie rodzinni i pracownicy służby zdrowia zasadniczo uznali tę technologię za łatwą w użyciu i byli zadowoleni ze świadczonych usług.

Wraz z dalszym rozwojem telemedycyny pojawi się jeszcze więcej korzyści, których nie możemy sobie jeszcze wyobrazić. Jest oczywiste, że będzie miała duży zwrot z inwestycji w całym ekosystemie opieki zdrowotnej. Szybkość adaptacji telemedycyny rośnie wykładniczo, ponieważ cały personel praktyczny zaczyna rozumieć, jaki jest potencjalny zwrot z inwestycji w tę technologię.